Verzekeringen

Verzekeringen zijn voor veel ondernemers noodzakelijk. Bepaalde risico's kunt u gewoonweg niet zelf dragen: één aansprakelijkheidsclaim of brandschade kan het einde van uw onderneming betekenen. Licht daarom uw risico’s eens door met IFP Amsterdam en bepaal welke verzekeringen voor u als ondernemer nodig zijn. 

Nut en noodzaak van verzekeren

Verzekeringen zijn niet altijd de oplossing. Zeker niet als u zich actief bezighoudt met risicobeheersing. Het is van groot belang om de risico’s binnen uw onderneming en de bijbehorende (financiële) consequenties helder in kaart te brengen.

 1. Bent u actief in een risicovolle branche?
 2. Is er kans op beroepsziekten?
 3. Heeft u een buffer om bepaalde schades zelf op te vangen?

We hebben alle expertise in huis om u hierbij deskundig en onafhankelijk te adviseren. 

Waarom verzekeringen voor ondernemers via ons regelen?

 • Een persoonlijke advies zonder rondslomp man to man
 • U krijgt een zinvol en gedegen pakket verzekeringen voor ondernemers
 • De juiste balans tussen premies en risico's
 • De best passende polisvoorwaarden
 • Zeer gunstige premies
 • Uitstekende service
 • Optimale begeleiding in geval van schade
 • Een klankbord voor al uw vragen rond verzekeren, pensioen, risicoanalyse en employee benefits.
 • Vakkennis, betrokkenheid en persoonlijke aandacht
 • Gegarandeerd onafhankelijk advies
 • Ook wij zijn ondernemer dus wij weten wat er bij u speelt

Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft u de zekerheid van een inkomen als u door ziekte langdurig uit de roulatie bent. Maar tot welke leeftijd keert deze verzekering uit?

Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen keren uit tot maximaal 65 jaar, de 'oude' AOW-leeftijd. Maar sinds 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd ieder jaar met een aantal maanden omhoog. Dat betekent dat u bij blijvende arbeidsongeschiktheid een inkomensprobleem heeft tussen uw 65e en de dag waarop u daadwerkelijk AOW krijgt. Als u na 1957 geboren bent, is dat pas op uw 67ste of misschien zelfs nog later. Waar gaat u in die jaren van leven?

Hiaat overbruggen

U kunt het financiële risico van arbeidsongeschiktheid na uw 65e beperken door de eindleeftijd op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering te verhogen. Wij gaan graag voor u na of dat tot de mogelijkheden behoort. Kan dat niet, dan bespreken we met u wat handiger is: overstappen naar een andere aanbieder of zorgen voor een financiële reserve waarmee u het inkomenshiaat kunt overbruggen.

Betaalbare verzekering

Heeft u geen inkomensvoorziening voor als u arbeidsongeschikt wordt? Laat u dan eens door ons adviseren. Een verzekering hoeft niet duur uit te vallen als u wat meer risico neemt of de dekking beperkt. Bovendien is de premie aftrekbaar, waardoor de betaalbaarheid nog beter wordt.

Financieel advies voor ondernemers besteedt aandacht aan verschillende belangen: uw bedrijf, uw thuissituatie, maar natuurlijk ook aan uzelf. 

Veel financiële zaken overlappen elkaar dan ook. En de risico's die u zakelijk loopt, kunnen grote consequenties hebben voor u, uw partner en/of gezin. IFP Amsterdam brengt dit allemaal helder voor u in kaart met zakelijk financieel advies . 

Zakelijk en privé gaan in elkaar over bij zaken als : 

 • Uw pensioen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Overlijden

Zorg er voor dat u deze zaken goed heeft geregeld. Er zijn uitstekende, betaalbare mogelijkheden om zowel uw privé als zakelijke belangen goed af te dekken. 

Bij IFP Amsterdam is financieel advies de optelsom van situaties

IFP Amsterdam heeft ruime ervaring in zowel zakelijke ondersteuning als in particuliere advisering. Maak gebruik van deze optelsom van onze expertise en profiteer van de meest uitgebalanceerde oplossingen zowel zakelijk als privé. Ons financieel advies betreft:

 • Uw totale verzekeringspakket
 • Pensioenopbouw
 • Vermogensopbouw
 • Inkomenszekerheden
 • Aansprakelijkheden
 • Fiscale mogelijkheden

Neem contact voor een gesprek over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor u als ondernemer onze adviseur staat klaar voor u.